Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich
Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko
  Zespół Szkół w Babkach Oleckich


Zespół Szkół w Babkach Oleckich
Zespół Szkół w Babkach Oleckich   

Programy Unijne


"W przyszłość bez barier"


WYNIKI KONKURSU "TRZY ŻYWIOŁY"

Konkurs plastyczny "Dzień Ziemi"


REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE


Ogłoszenie Konkursu Informatycznego "BEZPIECZNY INTERNET" dla uczniów uczestniczących w projekcie "W przyszłość bez barier"


W celu propagowania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uświadomienia uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu ogłasza się KONKURS INFORMATYCZNY "BEZPIECZNY INTERNET". Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia indywidualnej samodzielnej pracy w formie prezentacji multimedialnej lub filmu. Praca konkursowa powinna zawierać informacje o cyberprzemocy, zagrożeniach i potencjale Internetu oraz zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach konkursu oceniana będzie zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość , umiejętności warsztatowe oraz oryginalność potraktowania tematu.
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu Informatycznego "BEZPIECZNY INTERNET" i weź w nim udział. Termin konkursu: 19 lutego - 20 marca 2018 r.
W załączeniu:
REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE


W lutym 2017 r. Gmina Olecko rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Judzikach i Zespołu Szkół w Babkach Oleckich poprzez m.in. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych form wsparcia dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, organizację warsztatów wspierających dla rodziców.

Działania w projekcie skierowane są łącznie do 22 nauczycieli, 53 uczniów i 15 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie.

Ogólny koszt projektu wynosi 646 598,60 zł, w tym wartość dofinansowania 611 323,80 zł. Biuro projektu:
(87) 520 24 94

Już od 7 sierpnia br. chętni uczniowie, jak również ich rodzice będą mogli zgłosić swój udział w projekcie pt. "W przyszłość bez barier". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejski Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Termin rekrutacji: 7 - 31 sierpnia 2017 r.


W załączeniu:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW I RODZICÓW W PROJEKCIE pt. "W przyszłość bez barier"
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UCZEŃ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - RODZIC "

Ogłoszenie konkursu fotograficznego "Matematyka Wśród Nas"" dla uczniów uczestniczących w projekcie "W przyszłość bez barier""
Spójrzmy na świat przez pryzmat fotografii a zauważymy, że matematyka jest wśród nas.
Chcemy zaproponować miłośnikom matematyki oraz fotografii udział w konkursie polegającym na złapaniu matematyki w kadrze aparatu.
Zdjęcia nie musisz wykonać profesjonalnym aparatem fotograficznym, pomóc ci może również telefon - jednak nie zapomnij, że jakość zgłaszanych fotografii również będzie oceniana.
Zapoznaj się z Regulamin Konkursu Fotograficznego "Matematyka Wokół Nas" i weĄ udział w konkursie.

Termin konkursu: 15 listopada - 15 grudnia 2017 r.

Załączniki:
1.Regulamin konkursu
2.Zgłoszenie konkursowe
3.Informacja do fotografii konkursowej
Biuletyn Informacji Publicznej
   Liczba odwiedzin: 1325