-->
Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich
Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko
  Zespół Szkół w Babkach Oleckich


Zespół Szkół w Babkach Oleckich
Zespół Szkół w Babkach Oleckich   

Programy Unijne


"W przyszłość bez barier"

W lutym 2017 r. Gmina Olecko rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Judzikach i Zespołu Szkół w Babkach Oleckich poprzez m.in. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, organizację dodatkowych form wsparcia dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, organizację warsztatów wspierających dla rodziców.

Działania w projekcie skierowane są łącznie do 22 nauczycieli, 53 uczniów i 15 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie.

Ogólny koszt projektu wynosi 646 598,60 zł, w tym wartość dofinansowania 611 323,80 zł. Biuro projektu:
(87) 520 24 94

Już od 7 sierpnia br. chętni uczniowie, jak również ich rodzice będą mogli zgłosić swój udział w projekcie pt. "W przyszłość bez barier". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejski Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Termin rekrutacji: 7 - 31 sierpnia 2017 r.


W załączeniu:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW I RODZICÓW W PROJEKCIE pt. "W przyszłość bez barier"
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UCZEŃ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - RODZIC "

Biuletyn Informacji Publicznej
   Liczba odwiedzin: 241